2015 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN
2015 YILI KASIM AYI TOPLANTISININ 06 KASIM 2015 (1.BİRLEŞİM), 
09 KASIM 2015 (2.BİRLEŞİM) 10 KASIM 2015 (3.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

 

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 

1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M

 

1

06/11/2015
2015 /191

-Belediyemize ait Çamlık Mahallesi tapunun 615 ada 2 nolu parsel üzerine yapılacak olan İş ve Kültür Merkezi ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinin onanması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talep yazısı okunarak,  oy birliği ile 9.madde olarak

-Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının  23/10/2015 tarih ve 18704 sayılı yazıları ile Kuyucak Mahallesi 2585 nolu Mezarlık alanı içinde kalan 932 M2 taşınmazın Mezarlık alanı olarak Büyükşehir Belediyesine tahsisinin  yapılması hakkındaki-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talep yazısı okunarak,  oy birliği ile 10. madde olarak gündeme alınması hk. .

 

2

06/11/2015
2015 /192

Mustafa Al SAĞUN’un, İlçemiz Yukarı Mahalle 61 Ada, 12-15 ve 16 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısının İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi hk.

 

3

06/11/2015
2015 /193

Necdet TOPUZOĞLU’nun, İlçemiz Yukarı Mahalle 40 Ada, 2 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının  İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi hk.

 

4

06/11/2015
2015 /194

Akalan Mahallesinde ikamet etmekte olan Yunus ERDAĞ’ın, Akalan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 637 ada 22 nolu arazisine içkili Restaurant  açmak için izin verilmesi istemine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi hk. 

 

5

06/11/2015
2015 /195

Belediyemiz tarafından yapılacak olan Düğün ve Kongre salonu bina yapım işinde kullanılacak muhtelif malzeme alım işi için  İller Bankasından Kredi kullanılmasına ait Fen İşleri Müdürlüğünün önergesinin kabulü hk.

 

2. B İ R L E Ş İ M    09/11/2015

 

     ilçemizde çiftçi malları korumasının kurulması uygun olmadığına karar veren  Tarım ve Hayvancılık Komisyonunca hazırlanan  Raporun kabulü hk.

6

09/11/2015
2015 /196

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan Serinhisar-Acıpayam Yolu, Denizli İli Acıpayam İlçesi sınırları içerisinde kalan Alaattin – Kırca Kavşaklarına ait projeler ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü hk.

 

7

09/11/2015
2015 /197

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan Serinhisar-Acıpayam Yolu, Denizli İli Acıpayam İlçesi sınırları içerisinde kalan Oğuz Kavşağına ait projeler ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanmasını uygun  gören  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü hk.

 

8

09/11/2015
2015 /198

İlçemiz Ovayurt Mahallesi 1472 ve 1471 nolu belediyemiz adına kayıtlı parselleri kapsayan alanda Güneş Enerji Panelleri kurulması veya daha uygun bir amaçla kullanılmak üzere İmar Planı yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü hk.

 

9

09/11/2015
2015 /199

06/11/2015 tarihli oturumda Gündeme alınan Belediyemize ait Çamlık Mahallesi tapunun 615 ada 2 nolu parsel üzerine yapılacak olan İş ve Kültür Merkezi ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinin onanması talebine  dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün önergesinin İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi hk.

 

3. B İ R L E Ş İ M    10/11/2015

 

     ilçemizde çiftçi malları korumasının kurulması uygun olmadığına karar veren  Tarım ve Hayvancılık Komisyonunca hazırlanan  Raporun kabulü hk.

10

10/11/2015
2015 /200

06/11/2015 tarihli oturumda Gündeme alınan Kuyucak Mahallesi 2585 nolu Mezarlık alanı içinde kalan 932 M2 taşınmazın Mezarlık alanı olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisinin  yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün önergesinin İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi hk.

 

11

10/11/2015
2015 /201

Belediyemize ait Çamlık Mahallesi tapunun 615 ada 2 nolu parsel üzerine yapılacak olan İş ve Bilim Merkezi ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinin onanması uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulü hk.

 

12

10/11/2015
2015 /202

Belediye Meclisinin  2015/ARALIK ayı toplantısının  04 ARALIK 2015 Cuma günü saat 15.00 yapılması hk.