2015 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

05-08-HAZİRAN/2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI

98- Nolu Karar Yücel İçkin, Veysel Melih Akbaş ve Tuğba Akbaş’ın imar talepleri ile Penaryazı Derneği Başkanlığının 1 pafta 2071-2072-2074 nolu imar plan değişikliğine ait taleplerinin   gündeme alınmasına dair karar.

99- Nolu Karar Denizli Büyük Şehir Belediye Başkanlığının Belediyemize ait 126 ada 56 nolu parselde kayıtlı 27.609.- M2. Taşınmazın Atık su Arıtma tesisi yapılmasına ait karar.

100-Nolu Karar Akşar Mahallesinde 1400 parsel taşınmasın Büyük baş hayvan işletmeciliği kurmak için imar plan tadilatının imar komisyonunu havale kararı.

101-Nolu Karar Alıveren Mahallesinde Mehmet Onac 406 ada 22 ve 23 nolu parsellerin Sosyal tesis alanı olarak kamulaştırılmasına ait karar.

102-Nolu Karar Sendikanın Belediye çalışanları ile sosyal denge tazminatı verilmesine ait talebin imar komisyonuna havale kararı.

103-Nolu Karar ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA BAŞKANLIĞI nın Belediyemiz tarafından yürütülmesine ait karar.  

104-Nolu Karar Yeşilyuva Mahallesinde 593 ada 10 perselin kuran kursu ylapılmak üzere Maliye Hazinesine devredilmesine ait karar.

105-Nolu Karar Himmet ERDEM, Levent ERDEM 407 ada 7 ve 21 nolu parsellerin imar plan tadilatına ait karar.

106-Nolu Karar İlçemiz Kelekçi, Gölçük ve Eskiköy Mahlelerinde Sanayi işyerleri yapılması için iman komisyonuna havale kararı.

107-Nolu Karar Gölçük Mahallesinde Mehmet DEMİR’in içkili yer talebine ait talebin imar komisyonuna havalesine ait karar.

108-Nolu Karar Yücel İçkin Veysel Melih Akbaş ve Tuğba Akbaş’ın imar taleplerinin imar komisyonuna havalesine ait karar.

109-Nolu Karar Pınaryazı Derneği Başkanlığının 1 pafta 2071-2072-2074 nolu imar plan değişikliğine ait taleplerinin imar komisyonuna havalesine ait karar.

110-nolu karar  Oturumun 03. Temmuz 2015 Cuma günü yapılmak üzere kapanış kararı.