2015 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN
2015 YILI EKİM  AYI TOPLANTISININ 02 EKİM 2015 (1.BİRLEŞİM), 
05 EKİM 2015 (2.BİRLEŞİM) 6 EKİM 2015 (3.BİRLEŞİM) 7 EKİM 2015 (4.BİRLEŞİM)KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

 

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 

1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M

 

1

02/10/2015
2015 /170

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yeşilyuva Mahallesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talep yazısı okunarak,  8.madde olarak,

Çamlık Mahallesi 708 ada 1 ve 711 ada 1 parselleri kapsayan alanda kapsayan alanda 1 /1000 Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talep yazısı okunarak,  9. madde olarak,

İlçemiz Ovayurt Mahallesinde 1472 ve 1471 parsellerin bulunduğu alanda İmar Planı yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talep yazısı okunarak,  10. madde olarak,

İlçemiz ve mahallelerimizde park ve bahçe düzenlemeleri yapımında görevlendirilmek üzere kısmi zamanlı Pey6xaj Mimarı çalıştırılması hakkındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğünün talep yazısı okunarak,  11. madde olarak gündeme alınması hk. .

 

2

02/10/2015
2015 /171

5393 Sayılı Belediye kanunun 41. Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunun 9. Maddesine istinaden hazırlanan performans programın taslağının belediye meclisinde görüşülmesi istemine dair önergenin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi hk.

 

3

02/10/2015
2015 /172

2016 Mali Yılı Acıpayam Belediyesi Taslak Bütçesi”nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 62.maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27-28-29. maddeleri gereğince belediye meclisinde görüşülmesi istemine dair önergenin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi hk.

 

4

02/10/2015
2015 /173

5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan Acıpayam Belediyesi  2015 yılı vergi, resim, harç ve ücretlerine ilişkin “2016 Yılı Ücret Tarifesi”nin görüşülmesi istemine dair önergenin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi hk.

 

5

02/10/2015
2015 /174

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince belediyemizde mevcut bulunan Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun iptal edilerek  Emlak ve İstimlâk Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi hakkındaki önergenin İdari İşler Komisyonuna havalesi hk.

 

2. B İ R L E Ş İ M    05/10/2015

 

     ilçemizde çiftçi malları korumasının kurulması uygun olmadığına karar veren  Tarım ve Hayvancılık Komisyonunca hazırlanan  Raporun kabulü hk.

6

05/10/2015
2015 /175

Fen İşleri Bünyesinde çalıştırılmak üzere yol açma, kazı ve kanal çalışmalarında kullanılması için  paletli Excavator  satın alınması hakkındaki önergenin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi hk.

 

7

05/10/2015
2015 /176

Apa  Mahallesi  2598 ve 2611  nolu  parsellerin  bulunduğu  bölgenin   hayvancılık yapılmak üzere  imar planı  yapılmasını  uygun  gören  İmar ve Bayındırlık ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Komisyon  Raporunun kabulü hk

 

8

05/10/2015
2015 /177

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yeşilyuva Mahallesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebi hakkındaki önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi hk.

 

9

05/10/2015
2015 /178

İlçemiz Yukarı Mahalle Çamlık Caddesi mevkii,708 ada 1 ve 711 ada 1 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine dair önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi hk.

 

10

05/10/2015
2015 /179

İlçemiz Ovayurt Mahallesi 1472 ve 1471 nolu belediyemiz adına kayıtlı parselleri kapsayan alanda Güneş Enerji Panelleri kurulması veya daha uygun bir amaçla kullanılmak üzere İmar Planı yapılması talebine dair önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi hk.

 

11

05/10/2015
2015 /180

İlçemiz ve mahallelerimizde park ve bahçe düzenlemeleri yapımında görevlendirilmek üzere kısmı zamanlı peyzaj mimarı çalıştırılmasına dair önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.

 

12

05/10/2015
2015 /181

Belediyemizde Mevcut Bulunan 4. Dereceli 1 adet Basın Yayın ve Halka ilişkiler Müdürü kadrosunun iptal edilerek 4.dereceden 1 adet Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesini uygun gören  İdari İşler Komisyonu Komisyon raporunun kabulü hk.

 

3. B İ R L E Ş İ M    06/10/2015

 

     ilçemizde çiftçi malları korumasının kurulması uygun olmadığına karar veren  Tarım ve Hayvancılık Komisyonunca hazırlanan  Raporun kabulü hk.

13

06/10/2015
2015 /182

Belediyemiz  mahallelerinde açılacak olan yolların açılmasında, kazı ve kanal açma hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemize paletli Excavator alınması,  alınacak olan paletli Excavatör iş makinesinin   İller Bankasından kredi alınarak alınmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu Komisyon raporunun kabulü hk.

 

14

05/10/2015
2015 /183

İlçemiz ve mahallelerinde bulunan  park ve bahçe düzenlemelerinde görevlendirilmek üzere kısmi zamanlı   peyzaj mimar çalıştırılmasını, ücretinin Maliye Bakanlığının açıklayacağı Mahalli İdareler sözleşmeli personel ücret tavanların  657 sayılı kanuna göre net aylık tutardan ödenmek üzere sözleşme yapılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu Komisyon raporunun kabulü hk.

 

4. B İ R L E Ş İ M    07/10/2015

 

     ilçemizde çiftçi malları korumasının kurulması uygun olmadığına karar veren  Tarım ve Hayvancılık Komisyonunca hazırlanan  Raporun kabulü hk.

15

07/10/2015
2015 /184

Yeşilyuva Mahallesinde Yaklaşık 420 ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı değişikliğini uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu Komisyon  Raporunun kabulü hk.

 

16

07/10/2015
2015 /185

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı  Mahalle  Çamlık Tapunun 27-28-G  paftası, 708 ada 1 ve 711 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğini uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu Komisyon  Raporunun kabulü hk.

 

17

07/10/2015
2015 /186

5393 Sayılı Belediye kanunun 41.maddesi ve 5018 sayılı kamu Yönetimi ve Kontrol kanunun 9. Maddesine istinaden hazırlanan performans Programının kabulü hk.

 

18

07/10/2015
2015 /187

2016 Mali Yılı Acıpayam Belediyesi Taslak Bütçesi”nin müdürlüklerimize ait 2016 yılı gider bütçesi ödenek teklifleri ve  2016 yılı Gelir bütçe tasarısının  5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 62.maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27-28-29. maddeleri gereğince kabulü hk.

 

19

07/10/2015
2015 /188

5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan Acıpayam Belediyesi  2016 yılı vergi, resim, harç ve ücretlerine ilişkin “2016 Yılı Ücret Tarifesi” komisyon raporunun kabulü hk.

 

20

07/10/2015
2015 /189

Belediyemiz tarafından yapılacak olan ve ihalesi yapılan, İlçemiz sanayi sitesi sıcak asfalt kaplama işi kapsamında, yağmur suyu şebekesi, ızgara, rögar vb. işlerin tamiri ve yeniden yapım işinin İller Bankasından Kredi kullanılarak yapılması istemine dair önergenin kabulü hk.

 

21

07/10/2015
2015 /190

Belediye Meclisinin  2015/KASIM ayı toplantısının  06 KASIM 2015 Cuma günü saat 16.00 yapılması hk.