2015 YILI ARALIK AYI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN
2015 YILI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISININ 28 ARALIK 2015 (1.BİRLEŞİM), 
KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M

1

28/12/2015
2015 /218

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Belediyemiz İmar Planında Resmi Kurum Alanı ve Park olarak görülen İlçemiz Yukarı Mahalle 391 Ada 1 nolu parselin bulunduğu alanın Sosyal Tesis ve Yüzme Havuzu Alanı olarak hazırlattırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hakkındaki yazısının İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

2

28/12/2015
2015 /219

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Çamlık Mahallesi, Tapunun 27-28-L-C paftası, 391 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanın Sosyal Tesis ve Yüzme Havuzu Alanı olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliğini uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu komisyon raporunun kabulü.

3

28/12/2015
2015 /220

Başkan,Olağanüstü Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan konunun görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, alınan kararın ACIPAYAM’a hayırlı olmasını dileyerek toplantının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi