2015 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN
2015 YILI ARALIK AYI TOPLANTISININ 04 ARALIK 2015 (1.BİRLEŞİM), 
KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M

1

04/12/2015
2015 /203

Zabıta Müdürlüğünün, Belediyemiz Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde kaldığından zabıta hizmetlerinde çalışan personellere 2016 yılında ödenecek olan  fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hakkındaki talep yazısı okunarak 11. madde olarak gündeme alınması.  

2

04/12/2015
2015 /204

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Yeni Mahalle 775 ada 2, 781 ada 8  ve 782 adet 16 adet parselin içkili yerler bölgesi içinde kaldığı ancak imar Planında konut alanı olduğu için  içkili yerler bölgesi içinde kalan kısımların Ticari Alana çevrilmesi ve bu alanda uygun Plan Tadilatı yapılması hakkındaki yazısının İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

3

04/12/2015
2015 /205

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı  DESKİ Genel Müdürlüğü- Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığının  Yatırım programında yer alan  Mülkiyeti belediyemize ait Eskiköy Mahallesi 5829 nolu parselin bulunduğu alana Atık Su Arıtma Tesisi Yapılabilmesi için bedelsiz devri hakkındaki yazısının İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

4

04/12/2015
2015 /206

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  Yeni Mahalle 329 ada 2-4 nolu parsele hazırlatmış olduğu  1/1000 Uygulama İmar Plan Değişikliğinin Mecliste incelenerek onaylanmasına ait Abdullah ARGÜN’ün  talebinin  Mecliste görüşülerek -inceleme yapılması ve gerekli kararın alınması hususundaki yazısının İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

5

04/12/2015
2015 /207

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizde dondurulan kadrolarda bulunan 2. Dereceli 1 adet Mali Hizmetler Müdürü kadrosunun iptal edilerek 2. Dereceden 1 adet muhasebeci kadrosunun ihdas edilmesi hakkındaki yazısının İdari İşler  komisyonuna havalesi.

6

04/12/5015

2015 / 208

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2016 Bütçe yılı içerisinde Tam Zamanlı 1 Adet Mühendis, Kısmi Zamanlı 1 adet Mimar, 1 adet Avukat ve 1 adet Peyzaj mimarının sözleşmeli olarak çalıştırılması hakkındaki yazısının Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

 

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN
2015 YILI ARALIK AYI TOPLANTISININ 07 ARALIK 2015 (2.BİRLEŞİM)

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

2. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M

7

07/12/2015
2015 /209

Mustafa Ali SAĞUN’un, İlçemiz Yukarı Mahalle 61 Ada, 12-15 ve 16 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulü.

8

07/12/2015
2015 /210

Necdet TOPUZOĞLU’nun, İlçemiz Yukarı Mahalle 40 Ada, 2 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanmasını uygun görmeyen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulü.

9

07/12/2015
2015 /211

Akalan Mahallesinde ikamet etmekte olan Yunus ERDAĞ’ın, Akalan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 637 ada 22 nolu arazisine içkili Restaurant  açmak için İçkili Yerler Bölgesi olarak belirlenmesine ait talebinin uygun olmadığını belirten İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulü.

10

07/12/2015
2015 /212

Kuyucak Mahallesi 2585 nolu Mezarlık alanı içinde kalan 932 M2 taşınmazın Mezarlık alanı olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisinin  yapılmasını uygun gören  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulü.

11

07/12/2015
2015 /213

Zabıta Müdürlüğünün, Belediyemiz Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde kaldığından zabıta hizmetlerinde çalışan personellere 2016 yılında ödenecek olan  fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hakkındaki yazısının Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi

12

07/12/2015
2015 /214

İlçemiz Yeni Mahalle  İçkili Yerler Bölgesi içinde kalan kısımlar İmar Planında Konut Alanı olduğu için Ticari Alana çevrilmesi ve bu alanda plan tadilatı yapılması hakkındaki talebin 2016 yılı ilk toplantısına kadar süre verilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulü.

13

07/12/2015
2015 /215

Belediyemiz adına kayıtlı olan, İlçemiz Eskiköy Mahallesi  0 ada 5829  nolu   13240 m2 taşınmazın tapu devir işlemlerinde Atık Su Arıtma Tesisi yapılmak şartı şerhinin konulması ve  tesisin  teknik nedenlerle yapılmaması  durumunda  geri devir edilmesi şartıyla  Büyükşehir Belediye  Kanunu gereğince  Denizli  Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğüne bedelsiz devir   yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulü.

14

07/12/2015
2015 /216

Belediyemizdeki Memur kadrolarından dondurulan kadrolarda bulunan 2. dereceli 1 adet Mali Hizmetler Müdürü Kadrosunun İptal edilerek 2. Dereceden 1 adet Muhasebeci kadrosunun ihdas edilmesini uygun gören İdari İşler Komisyonu raporunun kabulü.

15

07/12/2015
2015 /217

Belediye Meclisinin  2016/ OCAK ayı toplantısının  08 OCAK 2015 Cuma günü saat 15.00 yapılması.