T.C.ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023  YILI  MART  AYI  MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Birleşim Tarihi     :  03/03/2023  Cuma

Saati ve Yeri         :  15.00     Belediye Meclis Salonu

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2 Belediyemiz mevcut boş memur kadrolarından, Mühendis, Tekniker ve  Çocuk Eğiticisi kadroları ile mevcut dolu memur  kadrolarından Mühendis ve Tekniker kadroları  derece - kademe değişikliği kadro ihdaslarının yapılması hakkındaki İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Yazısı. 

3- İlçemiz, Pınaryazı Mahallesi, 152 ada, 3 ve 13 parsellerini kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.  27/02/2022

 

 

           

 

Dr.Hulusi ŞEVKAN

Belediye Başkanı