T.C.ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 YILI  HAZİRAN AYI  MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Birleşim Tarihi     :  03/06/2022  Cuma

Saati ve Yeri         :  15.00     Belediye Meclis Salonu

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- Acıpayam Ziraat Odası Başkanlığına 2 yıllık şartlı devri yapılan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Dodurga Mahallesi, 179 ada 1 no.lu 7.030,05 M² taşınmazın devir süresi dolduğu için devir süresinin uzatılması hakkındaki Emlak İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

3- Temizlik İşleri ve Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Yazısı.

4-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/f maddesi gereğince güncellenmesine ihtiyaç duyulan Vergi Resim ve Ücretlerin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yazısı.

5- -İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Yukarı Mahalle, 43 ada 29 ve 30 parsellerini kapsayan Hükümet Konağı alanında hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz, Hisar, Pınarbaşı, Apa, Çamlık, Yukarı, Darıveren, Kuzuören ve Gümüş Mahallelerinde bulunan, mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı taşınmazların satılması için meclis kararının alınması hakkındaki talebinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe komisyonu Raporunun görüşülmesi. 30/05/2022