T.C.ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021  YILI  OCAK AYI  MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

5393 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince, Acıpayam Belediye Meclisinin OCAK ayı toplantısı 08 OCAK 2021 CUMA günü saat: 15.00'de Belediye Düğün Salonunda  yapılacaktır.           

 

            Aşağıda gündemde yazılı bulunan konuların görüşülerek karar bağlanması için, belirli gün ve saatte Belediye Düğün Salonunda hazır bulunulmasını arz ve rica ederim.

 

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- İlçemiz Ucarı Mahallesi sınırları içinde bulunan ve 135 parsel sınırları içinde yer alan Ucarı Göleti ve çevresini kapsayan alanın Rekreasyon Alanı olarak planlanması için, Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış 1/1000 Uygulama İmar Planının onaylanması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

3-Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele 2021 yılında ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hakkındaki Zabıta Müdürlüğünün Yazısı.

4- Belediyemizin değişik birimlerinde çalıştırılmak üzere, tam zamanlı olarak 8 adet Tekniker,  4 Adet Mühendis, 1 Adet Peyzaj Mimarı, 1 Adet Teknisyen, 2 Adet Programcı,  ve 1 adet Avukat’ın,  2021 yılında sözleşmeli statüde çalıştırılması hakkındaki İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Yazısı.

5-Belediyemizde mevcut bulunan Ekonomist kadrosunun iptal edilerek, Tekniker kadrosunun, Teknisyen kadrosunun iptal edilerek Programcı kadrosunun  ihdas edilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

6-ABELTAŞ Acıpayam Belediyesi Temizlik Ulaşım İnş.Nak.Pet.San.ve Tic.A.Ş.’nin, sermaye artırımı hakkındaki  talebi.

7- Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Corum Mahallesinden 1, Dodurga Mahallesinden 2, Yazır Mahallesinden 1 kişinin çeşitli sebeplerden dolayı görevlerini yapamayacaklarını beyan ettikleri için, 3402 sayılı kadastro kanunun 47/B Maddesi hükmü gereğince; eksik olan bilirkişilerin belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı.

8-5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis Üyeleri arasından denetim Komisyonu seçilmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.