T.C.ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI MART AYI  MECLİS GÜNDEMİ

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20. maddesi uyarınca, 08 MART 2019 Cuma günü saat: 15.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- Acıpayam Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak, Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. tarafından, İlçemiz Yukarı Mahallesi 157 ada 97 parsel ve 265 ada 8-93 parsellerini kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

3- Toplantının Kapatılması.