T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI TEMMUZ AYI 1. BİRLEŞİM 1.OTURUM MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024  YILI  TEMMUZ AYI  1. BİRLEŞİM 1.OTURUM MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Birleşim Tarihi     :  05/07/2024  Cuma

Saati ve Yeri         :  15.00     Belediye Meclis Salonu

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- İlçe Merkezine ait, Acıpayam Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak, uygulama imar planının plan notlarından 3.2.3. no.lu plan hükmüne ait konut altı yol boyu ticaret güzergahlarının belirlenmesi için hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülerek gerekli kararın alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

3- İlçemiz, Aşağı Mahalle, 140 ada 2 no.lu parseli kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülerek gerekli kararın alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

4- İlçemiz Yukarı Mahalle, 222 ada 18 no.lu parselin devir işlemlerinin yapılması hakkındaki Emlak İstimlak Müdürlüğünün Yazısı. 01/07/2024

 

 

   Ecz.Levent YILDIRIM

       Belediye Başkanı