T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024  YILI  OCAK  AYI  MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Birleşim Tarihi     :  05/01/2024  Cuma

Saati ve Yeri         :  15.00     Belediye Meclis Salonu

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için, Meclis Üyeleri arasından denetim Komisyonu seçilmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

3- Belediye Meclisimizde bulunan siyasi parti gruplarının sayısı değiştiği için, değişen Parti gruplarından, İhtisas Komisyonlarında görev yapacak üyelerin belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün Yazısı.

4-Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Akşar, Aşağı, Avşar, Bedirbey, Bogazdere, Çakır, Çamlık, Çiftlik, Dedebağı, Dereköy (Yeşildere), Gümüş, Hacıkurtlar, Hisar, Kırca, Köke, Oğuz, Olukbaşı, Ovayurt, Ören, Pınarbaşı, Pınaryazı, Sandalcık, Sırçalık, Yeniköy, Yukarı ve Gedikli  Mahallelerinde, 3402 Sayılı Kadastro Kanunun ilgili maddeleri gereği kadastro çalışması yapılacağı belirtildiğinden, Kadastro ekibi ile görev yapacak her mahalle için 6(altı) adet bilirkişinin belirlenmesine dair Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı.

5- Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele 2023 yılında ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hakkındaki Zabıta Müdürlüğünün Yazısı. 29/12/2023

 

 

Dr.Hulusi ŞEVKAN

Belediye Başkanı