T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI TEMMUZ AYI 1. BİRLEŞİM 1.OTURUM MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

T.C.  ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI  2023  YILI  TEMMUZ  AYI  1. BİRLEŞİM 1.OTURUM MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Birleşim Tarihi     :  07/07/2023  Cuma

Saati ve Yeri         :  15.00     Belediye Meclis Salonu

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine istinaden, Belediye Meclisimizin 2023 yılı   Ağustos ayında tatil kararının alınması hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün Yazısı. 

3-Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Oğuz Mahallesi,1956 nolu 2.314,09 m2 parsel, İmar Planında Anaokul alanında kalan taşınmazın anaokul yapılabilmesi için;5393 sayılı Belediye Kanunu’nun75.maddesinin (d) bendine göre Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Tahsisinin yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

4-İlçemiz Aşağı Mahalle 42 ada 9 parsel de bulunan Belediyemize ait Belediye Binasının Otel olarak kullanılan bölümünün 2023-2024 Öğretim Yılında eğiteme başlayacak olan Fen Lisesinin pansiyon olarak kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisinin yapılması hakkında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.03/07/2023

 

 

           

Dr.Hulusi ŞEVKAN

Belediye Başkanı