T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI  2023  YILI  MAYIS  AYI  MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Birleşim Tarihi     :  05/05/2023  Cuma

Saati ve Yeri         :  15.00     Belediye Meclis Salonu

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- 5393 sayılı belediye kanunun 64 maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince 2022 yılına ait gelir ve gider kesin hesabın görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yazısı.

3- Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları cetvelinde C7 gurubunda işlem gören belediyemiz, 09 Nisan 2023 tarih ve 32158 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri tasnif cetvellerinde C9 grubunda işlem göreceğinden hazırlanan cetvellerin onaylanması hakkındaki İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Yazısı. 

28/04/2023

 

           

Dr.Hulusi ŞEVKAN

Belediye Başkanı