T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.  ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI  2023  YILI  HAZİRAN  AYI  MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Birleşim Tarihi     :  02/06/2023  Cuma

Saati ve Yeri         :  15.00     Belediye Meclis Salonu

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- İlçemiz, Pınaryazı Mahallesinde 3 adet dere ve çevresini kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

3- İlçemiz Yeşilyuva Mahallesine ait 1/1000 Uygulama İmar Planında yer alan plan notunun değiştirilmesi için hazırlanan Plan Notu Değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

4- İlçemiz Aşağı  Mahalle, 42 ada 9 parsel de bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait  Belediye Binasının Otel olarak kullanılan bölümünün  2023-2024 Öğretim Yılında eğitime başlayacak olan Fen Lisesinin pansiyonu olarak kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisinin yapılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

5- Belediyemiz kadrolarında yeni ihdas edilen, Afet İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Yazısı. 29/05/2023

 

           

Dr.Hulusi ŞEVKAN

Belediye Başkanı