T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.  ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI  2022  YILI  ŞUBAT AYI  MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Birleşim Tarihi     :  04/02/2022  Cuma

Saati ve Yeri         :  15.00     Belediye Binası Sosyal Tesis Katı

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- Plansız alan dışında kalan, İlçemiz Aşağı Mahalle, 140 ada 2 no.lu parselin, Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması için Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı. 31/02/2022