T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

T.C.  ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2022  YILI  OCAK  AYI  MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Birleşim Tarihi     :  07/01/2022  Cuma

Saati ve Yeri         :  15.00     Belediye Binası Sosyal Tesis Katı

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- Belediye Meclisimizde bulunan siyasi parti gruplarının sayısı değiştiği için, değişen Parti gruplarından, İhtisas Komisyonlarında görev yapacak üyelerin belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün Yazısı.

3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis Üyeleri arasından denetim Komisyonu seçilmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

4- Belediyemiz  mevcut memur kadrolarından Mühendis, Şehir Plancısı, tekniker, şef ve Zabıta Memuru  kadroları, derece - kademe değişikliğinin yapılması ile Memur ve şoför kadrolarının iptal edilerek 2 adet Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Yazısı.

5- Belediyemizin değişik birimlerinde sözleşmeli statüde çalıştırılmak üzere, tam zamanlı olarak 6 Adet Mühendis, 9 adet Tekniker,  1 Adet Peyzaj Mimarı, 3 Adet Programcı, 1 Adet Teknisyen ve Kısmi Zamanlı Olarak 1 adet Avukat’ın, 2022 yılı ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Yazısı.

6- Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele 2022 yılında ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hakkındaki Zabıta Müdürlüğünün Yazısı.

7- Acıpayam ilçemiz Yukarı Mahalle sınırlarında yer alan  “Eski Belediye” Sokak İsminin  “Nazım ŞEVKAN” Sokak olarak değiştirilmesi konusunda karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı.

 

 

Dr.Hulusi ŞEVKAN

Belediye Başkanı