T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 YILI  NİSAN AYI  MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Birleşim Tarihi     :  08/04/2022  Cuma

Saati ve Yeri         :  15.00     Belediye Binası Sosyal Tesis Katı

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun, 33 maddesinin (a) bendi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesine istinaden, 1 yıl görev yapmak üzere meclis üyeleri arasından gizli oyla 2 (iki) Encümen üyesi seçiminin yapılması hakkındaki Yazı İşleri  Müdürlüğünün Yazısı.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun, 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden, 1 yıl görev yapmak üzere kurulacak Meclis İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi ve üyelerinin tespiti hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün Yazısı.

3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun, 25.maddesi gereğince, 2021 yılı Gelir ve Giderleri ile Hesap Kayıt ve İşlemlerinin incelendiğine dair Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan, 2021 yılına ait Denetim Raporunun okunarak Meclisin bilgisine sunulması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun,56.maddesi gereğince, 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanununun 41.maddesi ile Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan Belediyemiz 2021 Yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yazısı. 01/04/2022

 

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2022  YILI  NİSAN  AYI  2. BİRLEŞİM 1.OTURUM MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Birleşim Tarihi     :   11/04/2022  Cuma

Saati ve Yeri         :  Belediye Binası Sosyal Tesis Katı

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

2021 Yılına ait Faaliyet Raporunun Sunulması.

 

 

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2022  YILI  NİSAN  AYI  3. BİRLEŞİM 1.OTURUM MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

2021 Yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve oylanması