T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 YILI  MAYIS AYI  MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Birleşim Tarihi     :  06/05/2022  Cuma

Saati ve Yeri         :  15.00     Belediye Binası Sosyal Tesis Katı

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- 5393 sayılı belediye kanunun 64 maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince 2021 yılına ait gelir ve gider kesin hesabın görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yazısı.

3- İlçemiz, Yumrutaş Mahallesinde muhtelif parselleri kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

4- İlçemiz Yukarı Mahalle, 43 ada 29 ve 30 parsellerini kapsayan Hükümet Konağı alanında hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

5- Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları cetvelinde C7 gurubunda işlem gören belediyemizin, norm kadro Müdürlüklerine eklenen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Yazısı. 

6- Mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı,Alaattin Mahallesi 4448 no.lu, Akalan Mahallesi 633 ada 112 no.lu, Darıveren Mahallesi 204 ada 1 ve 206 ada 1 no.lu, Kumafşarı-İmar Mahallesi, 142 ada 1 no.lu, Çamlık Mahallesi 4 ada 8 no.lu parsellerin mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

7- İlçemiz, Hisar, Pınarbaşı, Apa, Çamlık, Yukarı, Darıveren, Kuzuören ve Gümüş Mahallelerinde bulunan, mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı taşınmazların satılması için meclis kararının alınması hakkındaki  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı. 29/04/2022