T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022  YILI  MART AYI  MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Birleşim Tarihi     :  04/03/2022  Cuma

Saati ve Yeri         :  15.00     Belediye Binası Sosyal Tesis Katı

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak tüm kazı işlemleri için belediyemizce verilecek altyapı kazı izni tarifelerin yeniden düzenlenmesi hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğünün yazısı.

3- Belediyemiz  mevcut boş memur kadrolarından Zabıta Komiseri  kadrosunun derece - kademe değişikliğinin yapılması hakkındaki İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Yazısı. 28/02/2022