T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 YILI  EKİM AYI  MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Birleşim Tarihi     :  07/10/2022  CUMA

Saati ve Yeri         :  15.00     Belediye Binası Sosyal Tesis Katı

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2-5393 sayılı Belediye Kanununun  18/b ve 62. Maddeleri gereğince Belediyemizin 2023 mali yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçe Tasarısının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

3-5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesine istinaden hazırlanan Performans Programı taslağının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğinse görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan, belediyemizin 2023 yılı Vergi, resim, harç ve ücretlerine ilişkin “2023 yılı Ücret Tarifesi”nin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yazısı.

5- Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin yeniden belirlenmesi hakkındaki Zabıta Müdürlüğünün Yazısı.

6- İmar ve bayındırlık Komisyonuna havale edilen ve konunun daha detaylı incelenmesi için ertelenen, İlçemiz Yukarı Mahalle, 43 ada 29 ve 30 parsellerini kapsayan Hükümet Konağı alanında hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki konunun tekrar Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

7-İlçemiz, Yukarı Mahalle, 765 ada 8 nolu parseli kapsayan alanda, Çağ Kardeşler Oto Tamir Bakım ve Yedek Parça San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı. 03/10/2022

 

 

 

 

Dr.Hulusi ŞEVKAN

Belediye Başkanı