T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Birleşim Tarihi     :  02/12/2022  CUMA

Saati ve Yeri         :  15.00     Belediye Meclis Salonu

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- Acıpayam Ziraat Odası Başkanlığına devri yapılan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Dodurga Mahallesi, 179 ada 1 no.lu 7.030,05 M² taşınmazın devir süresi dolduğu için devir süresinin uzatılması hakkındaki Emlak İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

3- Mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı, Kuzuören Mahallesi 258 ada 67 No.lu taşınmazın satılması için meclis kararının alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.              

4- Mülkiyeti Belediyemize ait, Yassıhöyük Mahallesi 239 ada 12 parsel 1.828,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, içme suyu tesisi bulunduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) bendine göre, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devrinin yapılması hakkındaki Emlak İstimlak Müdürlüğünün Yazısı. 28/11/2022

 

 

 

 

Hüseyin ERDEM

Belediye Başkan Yardımcısı