T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 YILI  AĞUSTOS AYI  MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Birleşim Tarihi     :  05/08/2022  Cuma 

Saati ve Yeri         :  15.00     Belediye Meclis Salonu

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- 2022 Yılı bütçesinde yetmeyeceği tespit edilen harcama kalemlerine Ek Bütçe yapılması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yazısı.

3- İlçe sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren bağımsız sıfır atık toplayıcılarına ilişkin olarak  Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 28.03.2022 tarih ve 2022/6 sayılı Genelgesine istinaden hazırlanan “Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcılarına Yönelik Çalışma Usul ve Esasları”nın görüşülmesi hakkındaki Temizlik İşleri Müdürlüğünün yazısı.

4- Mülkiyeti Belediyemize ait, Yumrutaş Mahallesi, 476 ada 4 no.lu, 266,64 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, Yumrutaş Mahallesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan sondaj kuyusu bulunduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) bendine göre, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devrinin yapılması hakkındaki Emlak İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

5- İlçemiz Yeni Mahalle, 300 ada 1 ve 2 parsellerini kapsayan alanda Emine AKYOL tarafından hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı. 01/08/2022

 

 

 

Dr.Hulusi ŞEVKAN

Belediye Başkanı