T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

5393 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince, Acıpayam Belediye Meclisinin ŞUBAT ayı toplantısı 05 ŞUBAT 2021 CUMA günü saat: 15.00'de Belediye Binası Sosyal Tesis Katında  yapılacaktır.          

            Aşağıda gündemde yazılı bulunan konuların görüşülerek karar bağlanması için, belirli gün ve saatte Belediye Binası Sosyal Tesis Katında hazır bulunulmasını arz ve rica ederim.

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak, Zahir SEVİNÇ tarafından, İlçemiz Akalan Mahallesi 542 ada 1 ve 4 parselleri kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

3- Nazım İmar Planına uygun olarak, AKÜRÜN Tekstil, Tarım, Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından İlçemiz Oğuz Mahallesi, 1518 parseli kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

4- ilçemiz çok geniş alana sahip olduğundan belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı alınması hakkındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısı.

5- Belediyemiz de boş bulunan Programcı kadrosunda, Tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması için ücretinin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Yazısı. 01/02/2021