T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

T.C.ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI  2021 YILI  NİSAN AYI  MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Birleşim Tarihi     :  02/04/2021  Cuma

Saati ve Yeri         :  15.00     Belediye Binası Sosyal Tesis Katı

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesine istinaden, yapılacak olan ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Başkanlık Divanına 2 asil, 2 yedek Divan Katibi Üyesinin gizli oyla seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün Yazısı.

3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesine istinaden, yapılacak olan ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis 1.ve 2.Başkan Vekilinin gizli oyla seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün Yazısı.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun, 33 maddesinin (a) bendi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesine istinaden, 1 yıl görev yapmak üzere meclis üyeleri arasından gizli oyla 2 (iki) Encümen üyesi seçiminin yapılması hakkındaki Yazı İşleri  Müdürlüğünün Yazısı.

5- 5393 Sayılı Belediye Kanununun, 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden, 1 yıl görev yapmak üzere kurulacak Meclis İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi ve üyelerinin tespiti hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün Yazısı.

6- 5393 Sayılı Belediye Kanununun, 25.maddesi gereğince, 2020 yılı Gelir ve Giderleri ile Hesap Kayıt ve İşlemlerinin incelendiğine dair Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan, 2020 yılına ait Denetim Raporunun okunarak Meclisin bilgisine sunulması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

7-5393 Sayılı Belediye Kanununun,56.maddesi gereğince, 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanununun 41.maddesi ile Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan Belediyemiz 2020 Yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yazısı. 29/03/2021

Hüseyin Erdem 

Belediye Başkan Yardımcısı