T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILI  MAYIS AYI  MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- 5393 sayılı belediye kanunun 64 maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince 2020 yılına ait gelir ve gider kesin hesabın görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yazısı.

3- Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Ucarı ve Benlik Mahallelerinden bir, Apa Mahallesinden iki ve Alaattin Mahallesinden üç kişinin Adli sicil kayıtları bulunduğu tespit edildiğinden, 3402 sayılı kadastro kanunun 47/B Maddesi hükmü gereğince; eksik olan bilirkişilerin belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı. 17/05/2021

 

 

 

        Hüseyin ERDEM

Belediye Başkan Yardımcısı