T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Birleşim Tarihi     :  05/03/2021  Cuma

Saati ve Yeri         :  15.00     Belediye Binası Sosyal Tesis Katı

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- Büyükşehir Belediyeleri koordinasyon merkezleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik gereğince, İlçe belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan, cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılar için izin veya ruhsat izni tarifelerin yeniden düzenlenmesi hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğünün yazısı.

3- İlçemiz Sırçalık Mahallesi 1545 Parsel de yer alan belediyemiz yatırım programında bulunan 900 KW GES projesinde  kullanılmak üzere kredi talebinde bulunulması hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğünün yazısı.

4- Belediyemiz mevcut memur kadrolarından Tekniker, Teknisyen ve şef kadroları derece-kademe değişikliğinin yapılması hakkındaki İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Yazısı.

5- Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Alaattin, Apa, Benlik, Darıveren, Karahöyük, Ucarı Yassıhöyük Mahallelerinde, 3402 Sayılı Kadastro Kanunun ilgili maddeleri gereği kadastro çalışması yapılacağı belirtildiğinden, Kadastro ekibi ile görev yapacak her mahalle için 6(altı) adet bilirkişinin belirlenmesine dair Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı. 01/03/2021  

Dr. Hulusi Şevkan 

Acıpayam Belediye Başkanı