T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI  2021  YILI  KASIM  AYI  MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Birleşim Tarihi     :  05/11/2021  Cuma

Saati ve Yeri         :  15.00     Belediye Binası Sosyal Tesis Katı

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32.maddesi gereğince, Belediyemizde çalışan memur statüsündeki kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenebilmesi için, belediyemiz ile yetkili memur sendikası arasında  Sosyal Denge sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı Sayın Hulusi ŞEVKAN’a yetki verilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Yazısı.

3- ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından İlçemiz, Yukarı Mahalle, 431 ada 1 parselin kuzeyinde yer alan, trafo Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

4- ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından İlçemiz, Yukarı Mahalle, 409 ada 1 parselin güneydoğusunda yer alan, trafo Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

01/10/2021