T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI  2020  YILI  ŞUBAT  AYI  MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

5393 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince, Acıpayam Belediye Meclisinin ŞUBAT ayı toplantısı 07 ŞUBAT 2020 CUMA günü saat: 15.00'de Meclis Toplantı salonunda   yapılacaktır.          

            Aşağıda gündemde yazılı bulunan konuların görüşülerek karar bağlanması için, belirli gün ve saatte Meclis Toplantı Salonunda  hazır bulunulmasını arz ve rica ederim.

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- Belediyemize ait kapalı pazar yerinden günlük geçici işgal harcı, Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 4/n ve 15. maddesi ile 2464 sayılı kanununun 52. maddesine istinaden aynı kanununun 56. maddesinde belirtilen tarife gereğince; pazaryeri işgal harcı tarife bedelinin belirlenmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

3- Belediyemizde çalışmakta olan işçi kadrosundaki personelden emekliliğe hak edip çalışmaya devam eden ve işçi kadrosunda çalışmakta iken emekliliğe hak edip emekli olup da kıdem tazminatları ödemesi bitmeyen şahısların kıdem tazminatlarının ödenmesi için İller Bankasından kredi kullanılması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

4- Denizli Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve/veya sorumluluğunda bulunan İlçemiz Dodurga Mahallesi, 4664 parsel ve Kelekçi Mahallesi, 7603 parseller üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi lehine 10 (on) yıllığına intifa hakkı kurularak çıplak mülkiyetinin Belediyemiz adına devrinin yapılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

5- Uygulamalı İmar planında yol içerisinde kalan, İlçemiz Kuyucak Mahallesi, 2151 no.lu  ve  Alaattin Mahallesi,  6183 no.lu taşınmazların; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereği yerin kamulaştırılması veya satın alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

6- Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Alcı, Bademli, Corum, Dodurga, Eskiköy, Gölcük, Güney, Kelekçi, Kumafşarı, Kurtlar, Kuyucak, Kuzören, Yazır, Yumrutaş Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunun ilgili maddeleri gereği kadastro çalışması yapılacak olup, Kadastro ekibi ile görev yapacak her mahalle için 6(altı) ADET bilirkişiye ihtiyaç duyulmakta olduğundan 3402 sayılı kadastro kanunun 47/B Maddesi hükmü gereğince; Bilirkişi belirlenmesine dair Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı.

7-Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış.03/02/2020