T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI   

2020  YILI  MART  AYI  MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

5393 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince, Acıpayam Belediye Meclisinin MART ayı toplantısı 06 MART 2020 CUMA günü saat: 15.00'de Meclis Toplantı salonunda   yapılacaktır.           

            Aşağıda gündemde yazılı bulunan konuların görüşülerek karar bağlanması için, belirli gün ve saatte Meclis Toplantı Salonunda  hazır bulunulmasını arz ve rica ederim.

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- İlçemiz Çamlık Caddesi ve Huzur Bulvarının kesiştiği kavşağın isminin Alparslan TÜRKEŞ  meydanı ve Belediyenizin uygun gördüğü bir parkın isminin Şehit Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU parkı adının verilmesi hakkındaki Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Günday İLHAN ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa SARGIN’ın dilekçesi.

3- Yeşilyuva Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak, Yeşilyuva Mahallesi 638 ada 1 parsel ile 639 ada 9, 10 ve 11  parseller arasından geçen yolun düzeltilmesi için Latif ARSLAN tarafından hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

4- Acıpayam Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak, Belediyemiz tarafından, İlçemiz Yeni Mahalle, Küçük Sanayi Sitesi Üzeri 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787 ve 788 İmar Adalarını kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

5- Nazım İmar Planına uygun olarak, Belediyemiz tarafından, İlçemiz Alcı Mahallesi 2179 parseli kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

6- Belediyemizde, Peyzaj Mimarı kadrosunda, Tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması  hakkındaki İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Yazısı.

7- Belediyemize ait, Akalan Akaryakıt İstasyonu İşletmesine ek olarak,  İlçemiz, Yeni Mahallesi, Milli İrade Bulvarı No:507 Acıpayam/Denizli adresinde bulunan, mülkiyeti belediyemize ait Aşağı Mahalle, 899 ada 3 no.lu parsel üzerinde, Akaryakıt İstasyonu İşletmesi Acıpayam Şubesinin açılması ve resmi kurum, kuruluş ve bankalarla sözleşme ve  parasal işlemlerde işletme adına her türlü yazışma ve diğer işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı ve Akaryakıt İşletme Sorumlusuna yetki verilmesi hakkındaki Akaryakıt İşletmesi Sorumlusu Muhammet KESİCİ’nin talebi.

8- Acıpayam Belediye Meclisinin Şubat Ayı toplantısında, Mart Ayı Meclis toplantısında tekrar görüşülmesine karar verilen, Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Denizli İli Acıpayam İlçesi Dodurgalar Mahallesi 179 ada 1 parsel no.lu 7.030,05 m2 taşınmazın Acıpayam Ziraat  Odasına şartlı devrinin yapılması hakkındaki konunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış. 02/03/2020

 

 

Dr.Hulusi ŞEVKAN

Belediye Başkanı