T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI  2018 YILI TEMMUZ AYI  MECLİS GÜNDEMİ

 

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20. maddesi uyarınca 06 TEMMUZ 2018 Cuma günü saat: 15.00’de YASSIHÖYÜK Mahallesinde gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

 

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2-Acıpayam Belediye Meclisinin 06/11/2017 tarih ve 189 sayılı kararı ile tahsisinin yapılmasına karar verilen, Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Kuyucak Mahalle 2585 no.lu parselin mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere  Denizli Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

3-Ramazan YILMAZ tarafından, İlçemiz Aşağı Mahalle, 539 ada 5 ve 6 no.lu parsellerini kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

4-Nazım İmar Planına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlattırılan, İlçemiz Akalan  Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

5- Nazım İmar Planına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlattırılan, İlçemiz Yazır  Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

6-Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış

Oturumun kapatılması… 02/07/2018

 

 

 

                                                                                                          Birgül BURHAN

                                                                                                          Belediye Başkan Vekili