T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20. maddesi uyarınca 04 MAYIS 2018 Cuma günü saat: 15.00’de KELEKÇİ Mahallesi Park Kahvehanesinde aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

 

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

 

1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2-5393 sayılı belediye kanunun 64 maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince 2017 yılına ait gelir ve gider kesin hesabın görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yazısı.

3- Özgür ÇELTİK tarafından, İlçemiz Yukarı Mahalle, 707 ada 1 ve 18 parsellerini kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

4-Yücel İÇKİN tarafından, İlçemiz Yukarı Mahallesi 701 ada 1, 2, 3 ve 12 parsellerini kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

5- Uygulamalı İmar Planında yolda içerisinde kalan,İlçemiz Yeşilyuva Mahallesi 657 ada 25 no.lu parselin, satın alınması  hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

6- İlçemiz Hisar Mahallesi, 2435 no.lu Maliye Hazinesi adına kayıtlı Tarla vasfındaki, 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi uyarınca Orman sınırı dışına çıkarılan taşınmaz üzerine  Belediyemiz tarafından Sosyal ve Kültürel Tesis yapılmak (Pazaryeri, Düğün,Mevlüt  gibi) üzere Maliye Hazinesinden Belediyemiz adına satın alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

7-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin HAZİRAN ayında tatile girmesi için Karar alınmasına dair Yazı İşleri Müdürlüğünün Yazısı.

8- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış. 30/04/2018