T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI HAZİRAN AYI  MECLİS GÜNDEMİ

 

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20. maddesi uyarınca 01 HAZİRAN 2018 Cuma günü saat: 15.00’de KUMAFŞARI Mahallesinde gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

 

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

 

1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- Uygulamalı İmar Planında yol ve otopark içerisinde kalan,İlçemiz Yeşilyuva Mahallesi 795 ada  159 no.lu parselin, satın alınması  hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

3- Acıpayam Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak Belediyemiz tarafından Yukarı ve Aşağı Mahalle’leri sınırları içerisinde, 341 adanın kuzeyi, 152 ada 261 no.lu ve 327 ada 1 ve 10 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Nazım İmar Planına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlattırılan, İlçemiz Yeşildere - Yumrutaş Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesi hakkındaki talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış. 28/05/2018