T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

T.C.

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2018 YILI EYLÜL AYI  MECLİS GÜNDEMİ

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20. maddesi uyarınca 07 EYLÜL  2018 Cuma günü saat: 15.00’de YAZIR Mahallesinde gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2-Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda okuyan ve Belediyemiz tarafından kiralanan binada misafir olarak kalan kız öğrencilerinden 2018-2019 yılı için öğrenci başına alınacak ücretin belirlenmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

3-Nazım İmar Planına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlattırılan, İlçemiz Kumafşarı  Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

4-İlçemiz Aşağı Mahalle 218 ada 6 parselde yapılmak istenen sentetik zeminli futbol sahası için ilave uygulama imar planı yapılabilmesi için konunun Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

5-İlçemiz Dereköy (Yeşildere) Mahallesi, tapunun 3133-3134-3135-3137-3138-3140-3188-3190 no.lu vatandaşlar adına tahsisli olan, belediyemiz adına kayıtlı 8 adet taşınmazların tahsisli vatandaşlara satılması için meclis kararının alınması ve  Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

6- İlçemiz Kelekçi Mahallesinde bulunan, Uygulamalı İmar Planında yol içerisinde kalan, 8838 no.lu ve park alanı içinde kalan 8833  no.lu parsellerin, kamulaştırılması veya satın alınması  hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

7-Mülkiyeti belediyemize ait  Kelekçi Mahallesi, 137 ada 6 parsel numaralı uygulama imar planında konut alanında kalan arsa vasfındaki taşınmazın satılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

8-Mülkiyeti Belediyemize ait Eski Hastane Caddesi, No:1-G adresinde bulunan otelin kirasının süresi 31.12.2019 tarih itibari ile bitmekte olup; otelin tekrar on (10) yıllığına kiraya verilmesi için belediye encümenine yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

9-Belediyemiz Satışı Yapılan Yeşilyuva Akaryakıt İstasyonunda akaryakıt taşıma ve nakliye işlerinde kullanılan 20 KP 126 plakalı BMC marka 1996 model Akaryakıt Tankerinin, Taşınmaz Satış Şartnamesinin 5.maddesinde “Akaryakıt İstasyonu satışındaki muammer bedele dahildir.'' maddesine istinaden aracın Gireniz Petrol İnş.Nak.Tur.Tem.Hiz.Gıda Tar.ve Hay.San.Tic.Ltd.Ştd. devir edilmesi ve Belediye Başkanına  yetki verilmesi için  Meclis kararının alınması hakkındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısı.

10-Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış