ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.  ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI  2018 YILI MART AYI  MECLİS GÜNDEMİ

 

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20. maddesi uyarınca 02 MART 2018 Cuma günü saat: 15.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

 

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

 

1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

 

2- Mustafa Ali SAĞUN tarafından, İlçemiz Yukarı Mahalle, 61 ada 12 -  15 ve 16 no.lu  parsellerini kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

 

3 Belediyemizi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde mimar kadrosunda sözleşmeli statüsünde  çalıştırılmak üzere mimar personelin aylık net ücretinin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Yazısı.

 

4-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, Belediyemizde mevcut memur kadrolarından Mühendis kadrosu derece-kademe değişikliğinin yapılması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

 

5- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış.

 

 

2.BİRLEŞİM  02/02/2018

 

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Muhtelif Malzeme Alımı, Kilit Parke Taşı Alımı, Kilit Parke Taşı Döşeme İşçiliği , Pazar yeri Yapımı, Kaldırım Yapımı ve İşçiliği gibi yatırımlarında kullanılmak üzere kredi talebinde bulunulması hakkındaki talebinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Mustafa YILMAZ tarafından, İlçemiz Aşağı Mahalle, 513 ada 1, 2, 15, 16 ve 17 parselini kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

3- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış.