2019 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

                                                                                                   T.C.
                                                                          ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                           2019 YILI  TEMMUZ  AYI  MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ 

Birleşim Tarihi     :  05/07/2019  Cuma
Saati ve Yeri         :  15.00     Meclis Toplantı Salonu
Yoklama ve Toplantının Açılışı.
1- Gelen Yazıların Gündeme alınması.
2- İlçemizde otopark bölgeleri ücretlerinin 2019 yılı emlak değerleri ve 2019 yılı yapı yaklaşık maliyetleri dikkate alınarak güncellenmesi gerektiğinden otopark bölgeleri ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.
3- 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına dair yönetmelik gereğince, Belediyemizde mevcut bulunan Teknisyen kadrosunun iptal edilerek Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi hakkındaki  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.
4-Belediyemize ait Akalan Mahallesinde bulunan sulama suyu pompalarının işletmesi, sulama suyu ücretlerinin belirlenmesi vb. konuların incelendiğine dair Tarım ve Hayvancılık komisyonu Raporunun görüşülmesi.
5-Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış.