2019 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI  2019 YILI MAYIS AYI  MECLİS GÜNDEMİ

Aşağıda gündemde yazılı bulunan konuların görüşülerek karar bağlanması için, 5393 sayılı Kanun’un 20. maddesi gereğince, 03/05/2019 CUMA günü  saat: 15.00’de yapılacak olan Belediye Meclisi Olağan toplantısı yukarıda belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Gereğini arz ve rica ederim.

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların Gündeme alınması.

2-5393 sayılı belediye kanunun 64 maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince 2018 yılına ait gelir ve gider kesin hesabın görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yazısı.

3- Acıpayam Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak Ahmet GÜNER tarafından İlçemiz Bedirbey Mahallesi 535 parselini kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

4- Mülkiyeti Belediyemize ait, Kuyucak Mahallesi, 925 no.lu, 13.750,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait foseptik tesisi bulunduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) bendine göre, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devrinin yapılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

5- Mülkiyeti Belediyemize ait Alıveren Mahallesinde 1, Alcı Mahallesinde 1, Yeşilyuva Mahallesinde 1, Yazır Mahallesinde 1, Alaattin Mahallesinde 3 ve Dodurga Mahallesinde 1 adet olmak üzere toplam 8 adet taşınmazın satılması için meclis kararının alınması hakkındaki  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

6- Yaı İşleri Müdürlüğünün, Çiftçi Malları koruma Meclisine ve Murakabe heyetine seçilecek üyelerin belirlenmesi hakkındaki talebinin incelendiğine dair Tarım ve Hayvancılık komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7-Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış.

 

 

Hulusi ŞEVKAN

Belediye Başkanı