2019 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI   2019 YILI HAZİRAN AYI  MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Birleşim Tarihi     : 10/06/2019

Gün ve Saati        :  Pazartesi     15.00

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların Gündeme alınması.

Çiftçi Malları koruma Meclisine ve Murakabe heyetine seçilecek üyelerin belirlenmesine      dair  Tarım ve Hayvancılık komisyonu Raporunun mecliste görüşülmesi için gündeme alınması hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı.

2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesi (f) fıkrası gereğince hazırlanan, belediyemizin Vergi, resim, harç ve  ücretlere ilişkin 2019 yılı ücret ve tarifeleri içerisinde görüşülmeyen, sera yapılacak yerlerin her bir m2'si için alınacak harç miktarlarının belirlenmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

3- Uygulamalı imar planında, Acıpayam Belediyesi Gazi ve Kültür evi alanı olan, Yukarı Mahalle, 60 ada, 14 nolu parsel üzerinde bulunan Cezaevi ve Lojman vasfındaki taşınmazın halkın ortak kullanım alanı olarak, ilçemiz halkına kazandırılmak üzere Maliye Hazinesinden Belediyemiz adına Kesin Tahsisinin yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

4-Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış.