2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20. maddesi uyarınca 02 ŞUBAT 2018 Cuma günü saat: 15.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- Fen İşleri Müdürlüğünün 2018 yılına ait, Muhtelif Malzeme Alımı, Kilit Parke Taşı Alımı, Kilit Parke Taşı Döşeme İşçiliği , Pazar yeri Yapımı, Kaldırım Yapımı ve İşçiliği gibi yatırımlarında kullanılmak üzere kredi talebinde bulunulması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

3- Mustafa YILMAZ tarafından, İlçemiz Aşağı Mahalle, 513 ada 1, 2, 15, 16 ve 17 parselini kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

4- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış. 29/01/2018