2017 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI  2017 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20. maddesi uyarınca 03 KASIM 2017 Cuma günü saat: 14.30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- İlçemiz Aliveren Mahallesi Uygulamalı İmar Planında yolda içerisinde kalan,  365 ada, 14 no.lu parselin ,2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılması veya satın alınması  hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

3- İlçemiz Yeşilyuva Mahallesinde bulunan 410 ada 38 - 39, 411 ada 55 - 56 – 57 - 58 – 59 no.lu parseller, Yeşilyuva Belediyesi ve TOKİ tarafından hazırlanan proje için devir alındığı, ancak TOKİ tarafından hazırlanan proje gerçekleşmediği için hak sahiplerine devrinin yapılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

4- İlçemiz, Yeşilyuva Mahallesi, 554 ada 8 – 9 – 10 – 11 ve 12 no.lu taşınmazlar  üzerinde  Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait  içme suyu deposu ve terfi merkezi  bulunduğundan, Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilyuva Mahallesi, 554 ada 8 – 9 – 10 – 11 ve 12 no.lu taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) bendine göre Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devrinin yapılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

5- İlçemiz Yukarı mahalle 695 ada 1 nolu taşınmaz üzerine, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından su deposu yapılması planlandığından, Yukarı Mahalle 695 ada 1 no.lu parselde bulunan belediye hissesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) bendine göre Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devrinin yapılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

6- Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemiz adına kayıtlı Boğazdere Mahallesi, 142 ada, 3 no.lu parseli mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere devri talep edildiğinden, bu taşınmazın mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

7-İlçemiz Yassıhöyük Mahallesi 310 ada 2 ve 3 no.lu  Belediyemiz adına kayıtlı bulunan, 2 adet arsa vasfındaki taşınmazların satılması için meclis kararının alınması ve  Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

8-5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına dair yönetmelik gereğince, Belediyemizde mevcut bulunan tekniker kadrosunun iptal edilerek programcı kadrosunun ihdas edilmesi hakkındaki  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

9- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış. 30/10/2017

 

                                                                                                         

Hulusi ŞEVKAN

Belediye Başkanı