2017 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017 YILI ARALIK  AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20. maddesi uyarınca 01 ARALIK 2017 Cuma günü saat: 14.30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- Acıpayam Uygulamalı İmar Planı ile ilgili plan hükümlerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notları değişikliğinin görüşülerek gerekli kararın alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı.

3-Acıpayam Belediye Meclisinin 06/11/2017 tarih ve 187 sayılı kararı ile tahsisinin yapılmasına karar verilen Mülkiyeti Belediyemize ait, Yeşilyuva Mahallesi, 554 ada 8 – 9 – 10 – 11 ve 12 no.lu taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) bendine göre Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devrinin yapılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

4- Acıpayam Belediye Meclisinin 06/11/2017 tarih ve 188 sayılı kararı ile tahsisinin yapılmasına karar verilen Mülkiyeti Belediyemize ait, Yukarı Mahalle 695 ada 1 no.lu parselde bulunan belediye hissesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) bendine göre Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devrinin yapılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

5- Acıpayam Belediye Meclisinin 06/11/2017 tarih ve 189 sayılı kararı ile tahsisinin yapılmasına karar verilen Mülkiyeti Belediyemize ait, Boğazdere Mahallesi, 142 ada, 3 no.lu parselin mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına dair yönetmelik gereğince, Belediyemizde mevcut bulunan tekniker kadrosunun iptal edilerek programcı kadrosunun ihdas edilmesi hakkındaki  talebinin incelendiğine dair İdari İşler Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış. 27/11/2017