Yeşilyuva Mahallesi

Üzüm bağları ve küçük tepecikler arasında büyük bir kasaba olan Yeşilyuva'nın tarihi MÖ.3000 yıllarına kadar uzanır. Bölgeye MÖ.2000 - MÖ.7.yüzyıl arasında Arzava Krallığı ve Hititler hüküm sürmüştür. MÖ.7ve 10 yy.larda müslüman arap akınlarına uğrayan bölge, 1200 lü yıllarda Anadolu Selçukluları hakimiyetine girmiştir. 1300 yıllarında Yeşilyuva bölgesi, Hamitoğulları beyliğine geçmiştir.Bu tarihlerde blede Gaysar adını almış ve gelişmeye başlayan bir merkez olmuştur. Kasabada deri işçiliği ve tabaklık mesleklerinin gelişmesine önderlik eden Ahi Kayzer lakaplı zat hakkında bilgi yoktur.
Yeşilyuva 1381 yılından sonra Osmanlı İmparatorluğu yönetimine geçti.Uzun süre Gölhisar kazsına bağlı olan belde, 1871 yılında Isparta sancağına bağlı kaza haline getirildi. Kasabanın kaza merkezi olmasında zamanın meşhur bilginlerinden Hafız Ali Hoca'nın büyük gayretleri olmuştur. Halkın kasabaya gelen memurlardan rahatsız olması üzerine kaza merkezi 1867 yılında Acıpayam'a taşınmıştır. 1908 yılına kadar köy olan Gaysar, bu tarihten sonra kasaba olmuştur. 1925 yılında adı Yeşilyuva olarak değiştirilen kasabada sınırlı miktarda olmak üzere bağcılıkta yapılmakta. 

Ayakkabıcılık: 
Acıpayam ilçesinde ayakkabıcılıkla uğraşan ve bunu meslek edinen tek yerleşim birimi olan Yeşilyuva'da halkın en önemli geçim kaynağı bu sektördür. Yeşilyuva tarihindede görüldüğü gibi kasabanın çok eskilerden gelen bu sanatı bugün makineleşmiş olarak devam ettirilmekte. Kasabada günde 1500 çifte kadar üretim yapılabliyor ancak bu ysayı yaz ve kış aylarında farklılıklar gösterebilmekte. 
Usta, kalfa ve çırak düzeninde gelişen ayakkabıcılık için beldede eğitim veren bir kurum yoktur. Küçük yaşta akrabalarının yanında çırak olarak ayakkabıcılığa başlayan bir genç birkaç yıl içerisinde becerisine bağlı olarak kalfa ve ardından usta olabilmekte. 
Bugun Yeşilyuva'da firmalar ayakkabıcılığın farklı aşamalarında uzmanlaşmakta. Bu sayede daha seri ve kaliteli üretim yapılıyor. Yeşilyuva'lı ayakkabı üreticileri Türkiye'nin dörtbir yanına ayakkabı pazarlamaktalar. Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri önde gelen pazarları oluşturuyor. 
1999 yılı Kocaeli ve Düzce depremlerinin ardından bölgede bulunan yüklü miktardaki alacaklarını tahsil edemeyen Yeşilyuva esnafı depremın ardından ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadı. Daha sonrasında gelen ekonomik kriz nedeniyle de oldukça düşük satış rakamlarına ulaşabilen ayakkabı üreticileri, yeniden canlanan ekonomide yerlerini tekrar almaya hazırlanıyor. Krizle beraber gelen durgunluğu aşmanın bir yolunuda ihracatla aşan Yeşilyuva esnafı, kısıtlı miktarlarda da olsa, Balkan ülkelerine ayakkabı ihracatı gerçekleştiriyor.