Yazır Mahallesi

 1 )YAZIR KASABASI YERİ VE SINIRLARI

Yazır Kasabamız Acıpayam ilçemize 20 km., Denizli ilimize 80 km.,Antalya Devlet Karayoluna 7 km. uzaklıkta olup, ra kım 1190 mt., yüzölçümü yerleşim alanı olarak 225 bin dekar, yerleşim alanı olmayan miktar 6575 bin dekar, toplam yüzölçümü 6800 bin dekardır. 565 haneli, 2436 nüfuslu, doğusu Burdur ili, batısı Bostan Köyü, Bedirbey, güneyi Dodurgalar, kuzeyi Gümüşköyü ile çevrili, Eşeler (Erenler - Beşler) dağı eteğinde kurulmuş Anadolumuzun güzel bir kasabasıdır

 

YAZIR KASABASININ KURULUŞU

Eskiçağlarda indos Vadisi olarak bilinen bu bölge sırasıyla Hititler, Akalar, Lidyalılar, Helenler ve Roma Imparatorluğunun himayesi altında kalmıştır.

23 Mayıs 1040 tarihindeki DANDANAKAN ZAFERi Türk ve Dünya tarihinin dönüm noktalarından biridir. Dandanakan' da kazanılan zafer tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu Fatihi Sultan Alparslan Oğuzların Kınık boyundandır.

1300 yıllarında yapılan idari taksimata göre Isparta Sancağından ayrılıp GARBiKARAAĞAÇ adını almıştır. Askerlik şubemiz bu adı almadan önce BURDUR iline bağlı TEFENNİ kazasıdır.Mehmet Efendi adıyla tanınan zat BURDUR vilayeti ile ilişkilerini kesmiş 1304 yılında Denizli Vilayetine bağlanmıştır. ,

YAZIR KELİMESİNİN ANLAMI

Oğuz boyundan BOZOKLARIN AYHAN oğullarındandır. Buna göre; .

a) KAŞGARlı' da ki Oğuz Boylarına göre;

Anlamı: YAZĞIR Damgası: III L

 

YAZIR GENÇ BABA TÜRBESİ

Genç Baba Türbesi Yazır köyümüzün Yukarı Köyde ilkokula giden Gızıl Yolu üzerindedir. Bu türbeye Genç Baba isimli zat tarafından 1286 yılında faaliyet gösterek Genç Baba tarafından yönetilmiştir. Genç Baba aslen Gölhisar' lıdır. Köyümüze görevli olarak gelen islami ve dini )ilgileri yüksek olan bir zat olduğundan dini ve şahsi münasebetlerimiz olan asırlarca beraber yaşadığımız Arap ve Acem ırklarının dilleriyle çocuklarımızın çeşitli bilimlerle gelişmesi ve bilgilendirilmesi pek güç ve ağır bilhassa köyümüzde imkansız olduğundan bu usulü sadeleştirme ve kolaylaştırma yolları aranmıştır. Medresede Arapça okutacak kimselerin evvela pratik bir şekilde konuşabilmesi kısa zamanda Arap dilini öğretme çareleri aranmıştır.

BÖLGEMİZİN EKONOMİK DURUMU

 

1) TARIM

2)HAYVANCILIK

3)TİCARET

4)SEMERCİLİK-SARAÇLIK

5)DİĞER GEÇİM KAYNAKLARIMIZ