Sırçalık Mahallesi

KONUM

İlçenin doğusunda olup,ilçeye 26 km, İl merkezine ise 65 km mesafededir. Ulaşımı Burdur karayolu üzerinden sağlanmaktadır. Köy karayolundan 500 metre içeridedir.Bu 500 metrelik yolda asfalttır.

 

 

RESMİ VE ÖZEL DAİRELER :

Köyde İlkokul binası mevcuttur. Ancak yeterli öğrenci bulunmadığından, 7-10 arasında değişen sayıdaki İlköğretim okulu öğrencileri Karahöyük köyüne taşınmaktadır.

Bunun dışından resmi bir kurum ve bina bulunmamaktadır.

TARİHÇE ;

Köyün kuruluşu tarihi konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 600-700 yıl kadar önce keçi sürüsü sahibi Yörüklerin sabit yerleşime geçmeleri sonucu kurulduğu düşünülmektedir.

Köyün Sazaklar mevkiinde yapılan kazılarda sırca kalıntıları çıkmaktadır. Bundan da anlaşıldığına göre köyde sırca işçiliğinin yapıldığı ve köyün isminin da buradan geldiği sanılmaktadır.

SOSYAL YAPI :

Köyde Türk örf ve adetlerine bağlı ve bunun yanın da yeniliklere de açık bir yaşantı sürmektedir.

 

 

GEÇİM KAYNAKLARI:

Köy Halkının geliri tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yurt dışında ve Denizli’de çalışan kişiler işçilik gelir elde etmektedir.Yaşlılardan emekli olanlar çoğunluktadır.

 

 

EKONOMİ :Köyde tarım gelirinin dışında kayda değer bir ekonomik olay yoktur.

 

TİCARET :

Köyde Ticaretle uğraşan kişi bulunmamaktadır.

KOOPERATİF,ŞİRKET VE İŞ YERLERİ:

Köyde Sulama Kooperatifi Bulunmaktadır. Bunun dışında başka bir kuruluş bulunmamaktadır.

YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER

Buğday, arpa,nohut,pancar,anason en çok yetiştirilen tarım ürünlerdir.

 

EL SANATLARI :

Köyde el sanatı ile uğraşan aile bulunmamaktadır.

GELENEK,GÖRENEKLER,ÖRF VE ADETLER

İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki gez hayır ve dua edilir Halk arasında bu organizeye “MAİYA” (Yağmur duası de denilmektedir.) denir. Köylüden toplanan erzaklarla yatırların yanında açık alanda kazanlarda yemek pişirilip yenir ve arkasından dua edilir..

NÜFUS :Köyün nüfusu 62’si erkek ve 72 si kadın olmak üzere toplam 132 kişidir. Denizli’de tekstil sektörünün kolay iş bulabildiği için Genç nüfus Denizli’ye yerleşmeyi tercih etmektedir..