Sandalcık Mahallesi

KONUMU
Denizli İlinin Acıpayam İlçesinin 60 km batısında Yolçatı Köyünün Güney Batısında, Karaismailler Köyünün kuzey doğusunda bir orman köyüdür.

 

 

TARİHÇESİ

Köyün Tarihçesi : Köy adını sandras dağlarında bulunan sandal ağacından almıştır. SandAl ağacı bodur, gevrek, geniş yapraklı,pembe renkli bir ağaçtır.1920 yıllarında şu anki köy merkezinde iki hane olduğu söylenmektedir. 1968 yılında köy olduktan sonra çevreden gelen köylerle hane sayısı 80’ne kadar çıkmıştır. Şimdi mahallelerle birlikte 130 hane ve 432 nüfusu vardır.

Sandalcık Köyü 1940 yılına kadar şimdiki Beyağaç İlçesinin Uzunoluk Köyünün mahallesi iken aynı yıl Muğla-Köyceğiz / Karaçam Köyüne bağlanmıştır. (Elmaözü Mah. hariç) 1968 yılının haziran ayında köy olarak ayrılmıştır. 1974 yılına kadar Muğla Köyceğiz İlçesine 
 

SOSYAL YAPI
Sandalcık Köyü ilçeye uzak olması ve küçük bir yerleşim yeri olması dolayısıyla sosyal faaliyetler yönünden sınırlıdır. Köyümüzde kütüphane, sinema vb. sosyal yapılar olmadığı için köy gençleri boş zamanlarını kahvehane ortamında geçirmektedir

EĞİTİM DURUMU
Köyümüzde eğitime yeteri kadar önem verilmediğinden dolayı okuma seviyesi İlkokul (İlköğretim) düzeyindedir.


İlköğretimin kesintisiz sekiz yıla çıkarılması nedeni ile I. Kademe köyümüzde II. Kademe Yolçatı-Kızılyer İlköğretim Okuluna taşınmaktadır.Köyümüzde lise ve üniversiteye gitme oranı oldukça düşüktür

COĞRAFYA

Köy genel olarak dağlık bir görüntüye sahiptir. Dağ eteklerinde küçük düzlükler olmakla birlikte ova yoktur. Ekilebilir arazi oldukça sınırlıdır. İspilite Dağı, andras Dağları, Azman Tepesi, Çoban Ahmet Tepesi ve küçük tepecikler yüzey şekline engebeli bir görünüm vermektedir.

Köyün doğusundan Dalaman Çayı geçmektedir. Dalaman Çayına Yolçatı sınırlarında Hüsniye çayı karışır.Köyümüz Yolçatı köyüne Koşman Köprüsü ile bağlanmıştır. Kıralı, Kızıldoğan Deresi ve Kızılçağıl Dereleri diğer akarsularımızdır.

Köyümüz genel olarak çam ağaçları ile +aplıdır. Ancak çamın yanı sıra kırıkmeşe, çalı, sandal, ardıç ve sedir ağaçlarından vardır.Dere ve çay kenarlarında kavak,ılgın,boya ağacı yeşil bir köy görüntüsünün nedenidir.

Mera ve çayırlık alanlar olmamakla beraber selvi ağaçları köyeayrı bir güzellik sağlar.

Köyümüzde hem Acıpayam hem de Köyceğiz İklimi zaman zaman görülür. Hava sıcaklığı ve yağış itibarı ile Köyceğiz İklimi ayaz ve kuru soğuğu yönleriyle karasal Acıpayam İklimi görülür. Rakım 627 metredir. Yağış alçak kesimlere yağmur, yüksek kesimlere kar ve yağmur olarak yağar.Merkeze ve Dalaman vadisine kar yağışı çok nadir olur. Yılın her ayında rüzgar güney batıdan , kuzey doğuya doğru şiddetli eser.
 

GEÇİM KAYNAKLARI ; 
Köyümüz orman köyü olması nedeni ile çoğunlukla orman işçiliği ile uğraşmaktadır.Bunun yanı sıra hayvancılıkta yapılmaktadır.
EKONOMİ ;
Köyümüz orman köyü olması dolayısıyla 1984 yıllarına kadar gelir düzeyi oldukça iyi iken bu yıllardan sonra orman işçilerine tanınan hakların azalması sebebi ile gelir düzeyinde azalma olmuştur. Bu yıllardan sonra dışa göçler başlamıştır. Köyümüzde bulunan Krom Maden Ocaklarının kapatılması da işsizliğe neden olmuştur.

GEÇİM KAYNAKLARI ; 
Köyümüz orman köyü olması nedeni ile çoğunlukla orman işçiliği ile uğraşmaktadır.Bunun yanı sıra hayvancılıkta yapılmaktadır.EKONOMİ Köyümüz orman köyü olması dolayısıyla 1984 yıllarına kadar gelir düzeyi oldukça iyi iken bu yıllardan sonra orman işçilerine tanınan hakların azalması sebebi ile gelir düzeyinde azalma olmuştur. Bu yıllardan sonra dışa göçler başlamıştır. Köyümüzde bulunan Krom Maden Ocaklarının kapatılması da işsizliğe neden olmuştur.

Deri işleme merkezlerinde geçimini sağlayanların sayısı son dönemde ekonomik krizler sebebi ile azalmıştır. Şu an İki deri işleme yeri mevcuttur. Tarım küçük çapta yapılır. Köylülerimiz genellikle dışarıda orman işinde çalışmaktadırlar.

 

YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER ; 
Köyümüzde tarım yapılacak arazinin sınırlı olması nedeni ile arpa, buğday, mısır ve fasulye yetiştirilmektedir.
EL SANATLARI ;

Köyümüzde el sanatı olarak çeyizlik oya ve dantel işlemeciliği yapılır.
GELENEK GÖRENEK, ÖRF VE ADETLER ;

Köy halkımız neşeli ve üzüntülü günlerini birlik ve eraberlik içersinde geçirirler. Bunlardan düğünler çevre köylerde olduğu gibi burada da genelde oğlan evinde Cuma günleri başlayıp Pazar günü sona erer. Kız evinde cumartesi başlayıp Pazar gün sona erer. Düğünlerde davul saz gibi çalgılar çalınır.Kına gecelerinde düğün kız evinde olup kız ve erkek beraberce eğlenirler.Davetiyelerin yaygın adı okudur.Mevlüt duaları Cuma ve Pazar günleri yapılır.Köylüler dualara büyük ilgi gösterirler.Düğün ve dualarda yemek çeşitleri oldukça fazladır.

NÜFUS : Köyümüzün nüfusu 432’dir.