Kuzören Mahallesi

Adını, ‘Kuzdağı’ yamacında bulunan eski bir ‘Ören’den alan kuzören köyü bu iki isminin birleşmesinden alarak ‘Kuzören’ olarak ismini almıştır. Köyün  Roma’lılardan kalma bir yerleşim bölgesi olduğu söylenmektedir.Köyde yapılan hafriyat, ev temeli arazilerin işleniş aşamasındaki yapılan kazılardan anlaşıldığı söylenmektedir.

 

Bu kazılardan çanak, çömlek’Helleneksit’ çağa ait yazılar ve motiflerin görüldüğü buna ilişkin rivayetler kulaklara kadar geldiği buna rağmen kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. Roma’lılardan kalma mezar kalıntıları şimdiki inşa durumundaki caminin bulunduğu yerde kilise olduğu  ve bu kilisenin kalıntılarına eski caminin inşaatında görüldüğü söylenmektedir. Köyün yerleşim yerinin 1700’lü yıllarda kurulmuştur.Köye ilk yerleşen Oğuz Boyu göçerlerinden Hacı Musa’dır. Hacı Musa ve yanındakiler köyün ilk sakinleri olmuşlardır.

 

Köye daha sonraları Hacı Kurtlar Köyü civarında bir sülale gelerek cumhuriyet’ten sonra ‘Sert’ soyadını alarak, ardından Tokur’lar Tavas’tan Kerimler, Isparta’dan (Sarı Keçililer), Tatlar Kızılhisar’dan( Serinhisar) ve  Armanlar Alaattin’den gelerek buraya yerleşmişler. Köyün akrabalık derecesi Dedebağ Kasabası ile oldukça yakın ve çoktur.

Köy 1930 yılında muhtarlık olmuştur. Kelekçi’ye bağlı bir mahalle konumundan  çıkmıştır. İlk muhtar Ak Ahmet’tir.