DİVAN KATİBİ                                                        

Asil Üye                                              Yedek Üye

METİN AFŞARLI                             Mustafa SARGIN

MURAT CANKARDAŞ                    Gülbin Gülsen ÖZTAŞ

 

Meclis 1.Başkan Vekili                

Abdullah KANDEMİR

Meclis 2.Başkan Vekili   

Şükrü YALÇIN

 

ENCÜMEN ÜYESİ

Mehmet ESKİN

Arif ALAGÖZ

 

Plan Ve Bütçe Komisyonu                                                         İmar ve Bayındırlık Komisyonu

Mahir ALTUĞ                                                                                   Mustafa SARGIN

Hüseyin ERDEM                                                                              Tevfik ÖNCÜL

Coşkun KILINÇARSALN                                                                 Birgül BURHAN

Ali BARDAKÇI                                                                                 Huri Ceren KURT

Ömer YALÇINDAĞ                                                                          Erkut ERDOĞAN

 

İDARİ VE GENEL İŞLER                                                                  TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU

Şükrü YALÇIN                                                                                  Murat CANKARDAŞ                                      

Abdullah KANDEMİR                                                                      Abdullah SÖNMEZ

Hüseyin ERDEM                                                                              Ramazan AKTAŞ

Mehmet ALEV                                                                                  Baki TATAR

Zühal DEMİR                                                                                    Ertan BAŞKAN

 

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

Metin AFŞARLI

Orhan GÜN

Gülbin Gülsen ÖZTAŞ

İmdat ALTUN

Ali BARDAKÇI