Bu yönerge Denizli İli Acıpayam İlçesinde yaşayan kadınların toplumsal yaşamın, üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarında söz sahibi olması; kent ve kadın sorunları, sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, politikalar oluşturması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, kadınların ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarının sağlanması ve projelerin yetkili birimlere ulaştırılmasında etkili çoğunluk olarak temsil edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Bu yönerge, Acıpayam Belediyesi Kent Konseyi  üyelerinin bir araya gelerek oluşturdukları Komisyonların çalışma esaslarını belirlemeyi ve isterlerse komisyonların alt çalışma gruplarının  oluşturulmasını, bu çalışma gruplarının çalışma usul ve esaslarını belirlemeyi amaçlamaktadır.