Askı Tarihi
Karar
Konu
Plan

2019-12-27
Bitiş Tarihi : 2020.01.27
25.11.2019 tarih ve 666 sayı

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 25.11.2019 tarih ve 666 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Pınaryazı Mahallesi 202 ada 1 parsel ve 1665  parseli ile ilgili Uygulama İmar Planı Değişikliği