Askı Tarihi
Karar
Konu
Plan

2019-07-17
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 24/06/2019 tarih ve 305 sayılı kararı

İlçemiz Bedirbey Mahallesi 535 parsel ve çevresine ait Uygulama İmar Planı Değişikliği