Askı Tarihi
Karar
Konu
Plan

2023-02-24
Bitiş Tarihi : 2023.03.27
Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahalle 43 Ada 29 ve 30 Parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği