İhaleler
İHALE İLANI

Acıpayam Belediye Başkanlığından bildirilmiştir

 

Aşağı mahalle  898 ADA 3 Parselde bulunan Eski Belediye kademe binasının  yıkımı ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/d ve  51/A. madde gereği Pazarlık usulu usulu ile 05.09.2022  Pazartesi günü Saat 15:00 da Belediye toplantı salonunda Belediye Encümeni  huzurunda ihalesi gerçekleştirilecektir.

 

İhalenin muammel bedeli KDV dahil 205.797.87 TL (ikiyüzbeşbin yediyüz doksan yedi lira seksenyedikuruş ) Geçici teminat bedeli 10 000.00 TL ( On bin Türk Lirası )

 

İhaleye katılım için gerekli evraklar

Nüfüs cüzdanı

Mesleki Faliyet Belgesi

Vergi Levhası

Geçici Teminat Makbuzu

Y3 Yıkım Müteahhitlik Belgesi

 

Yıkım teknik şartnamesi mesai saatleri içinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden öğrenilebilir. Telefon 0258 518 12 22