İhaleler
Eski Toprak Mahsulleri Lojmanıın yıkım ihalesi işi

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

1- Mülkiyeti Acıpayam Belediyesine ait Aşağı Mahalle 152 ada 103 parselde bulunan Eski Toprak Mahsulleri Lojmanıın yıkım ihalesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi açık teklif suretiyle 10.09.2020 tarihinde Perşembe günü  saat 15:00 de  Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda yapılmak üzere ihaleye çıkarılacaktır.

2- İhaleye çıkarılacak binanın yıkım işi KDV dahil muammel bedeli 44.751.28  TL Geçici teminat bedeli 3000.00 TLdir.

3-İhaleye katılmak için gerekli evraklar mesai saatleri içinde Acıpayam Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden öğrenilebilir. 

4- İhaleye çıkarılan binanın  yıkım teknik şartnamesi mesai saatleri içinde Acıpayam Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden öğrenilebilir. 

Bilgi İçin     :0258 518 12 22-0258 518 10 06

Web Adresi:http://www.acipayam.bel.tr/ihaleler                            

İsteklilere ilanen duyurulur.